O psychoterapii

Psychoterapia psychodynamiczna

Specjalizuję się w psychoterapii psychodynamicznej. To podejście jest mi bliskie, ponieważ łączy osiągnięcia współczesnej psychiatrii i dorobek uznanych koncepcji psychoanalitycznych, ma przy tym szeroki zakres zastosowania i pozwala na osiąganie trwałych efektów. Specyfika psychoterapii psychodynamicznej opiera się na kilku filarach:

Relacja. Podczas psychoterapii dużą uwagę poświęcam interakcji terapeuty z pacjentem. Dzięki temu dostępny staje się obraz sposobów tworzenia i przeżywania przez pacjenta relacji z innymi ludźmi.

Doświadczenia. Traktuję objawy i zachowania pacjenta za przejaw niezwykle osobistych i subiektywnych doświadczeń. Zwracam również uwagę na rolę doświadczeń z dzieciństwa w kształtowaniu dorosłej osoby.

Wewnętrzny świat. Podczas psychoterapii przywiązuję wagę do roli wewnętrznego świata pacjenta, czyli do jego fantazji, obaw, nadziei, pragnień, konfliktów, marzeń sennych, spostrzeżeń na temat innych osób. Moim zadaniem jest m.in. odkrywanie prawdziwych aspektów pacjenta i jego osobistej historii.

Wyjątkowość i autentyczność. Koncentruje się na tym, co wyjątkowe i specyficzne w danej osobie. Staram się dostrzegać, że życie pacjenta ma całkowicie niepowtarzalny charakter, dlatego formę psychoterapii dopasowuję do indywidualnych cech pacjenta.

Nieświadomość. Ze względu na rozmaite konflikty, zakazy, lęki i mechanizmy obronne mamy skłonność do chowania się przed sobą. Wiele doświadczanych przez pacjentów trudności wynika z nieuświadomionych pragnień, potrzeb i wewnętrznych konfliktów oraz używanych automatycznie mechanizmów działania. Podczas terapii te treści wspólnie z pacjentem poddaję refleksji i przepracowaniu, tak by nie komplikowały życia i nie unieszczęśliwiały. Sami bowiem nie jesteśmy w stanie zmienić czegoś, o czym nie wiemy.